THƯ MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HÓA

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

        Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang mời các cá nhân, đơn vị tổ chức đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả năng cung ứng cho Trung tâm gửi báo giá hóa chất xét nghiệm hóa phụ lục kèm theo. Cụ thể như sau:

      - Danh mục, số lượng hàng hóa theo Phụ lục đính kèm thư mời này;

     - Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá bao gồm các nội dung: danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, xuất xứ của hàng hóa, giá chào (đơn vị giá chào đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan);

       Thời gian nhận báo giá: muộn nhất 16 giờ 30 ngày 16/11/2022 về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; số 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, điện thoại 02043.854.246 và email: ttksbenhtat@bacgiang.gov.vn Fax: 0204.3556.222

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn.

Chi tiết xem tại: /documents/1085139/1152036/1668398646473_774KSBT-DVTYT_signed_signed_signed_signed.pdf/f2cf66fd-e6db-4f8a-95dc-cec8991f50e1

Phụ lục đính kèm tại: /documents/1085139/1152036/1668398669099_774_Ph%E1%BB%A5+luc+BG+ngo%E1%BA%A1i+ki%E1%BB%83m+n%C6%B0%E1%BB%9Bc.docx/41a7271f-08ea-43b1-8381-2d734f65f2fd

User Online:2468

Total visited: 33393288