Mời báo giá vật tư, hàng hóa, sinh phẩm

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm từ nguồn kinh phí dịch vụ của đơn vị.

Chi tiết xem tại đây

Phụ lục đính kèm

User Online:2651

Total visited: 33392376