THƯ MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT, SINH PHẨM XÉT NGHIỆM.

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

          Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

         Căn cứ dự trù mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm của khoa Xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lập danh mục mua sinh phẩm xét nghiệm phục vụ khám chữa bệnh đề nghị các Công ty, đơn vị cung ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả năng cung ứng cho Trung tâm gửi báo giá sinh phẩm với các yêu cầu chi tiết phụ lục kèm theo.

          Cụ thể như sau: -

         Danh mục hóa chất theo Phụ lục đính kèm thư mời này;

         - Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá bao gồm các nội dung: danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, xuất xứ của hàng hóa, giá chào (đơn vị giá chào đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan);

          - Tiến độ cung cấp hàng hóa; hiệu lực của bảng báo giá Thời gian nhận báo giá: muộn nhất 16 giờ 30 ngày 24 / 3/2023 về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; số 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, điện thoại 02043.854.246 và email: kiemsoatbenhtatbg@gmail.com Fax: 0204.3556.222

                Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn!

Phụ lục tại:/documents/1085139/1156683/1679492783559_127_ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+Mua+h%C3%B3a+ch%E1%BA%A5t+17.3.docx/db5f59b1-4b5f-4626-9ccf-9a92d2e3933c

                                                                                          CDC Bắc Giang

User Online:6594

Total visited: 35748595