THƯ MỜI BÁO GIÁ SINH PHẨM XÉT NGHIỆM HIV

|
查看数次:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

      Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lập danh mục sinh phẩm xét nghiệm HIV đề nghị các Công ty, đơn vị cung ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả năng cung ứng cho Trung tâm gửi báo giá sinh phẩm với các yêu cầu chi tiết phụ lục kèm theo. Cụ thể như sau:
     - Danh mục theo Phụ lục đính kèm thư mời này;
     - Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá bao gồm các nội dung: danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, xuất xứ của hàng hóa, giá chào (đơn vị giá chào đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt
tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan);
    - Tiến độ cung cấp hàng hóa; hiệu lực của bảng báo giá
      Thời gian nhận báo giá: muộn nhất 16 giờ 30 ngày /11/2022 về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; số 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, điện thoại 02043.854.246 và email:

Chi tiết xem tại: /documents/1085139/1152036/1668994758222_788KSBT-DVTYT_signed_signed_signed_signed.pdf/35a9dc29-6ff6-441b-8b2f-f81be0224d55  và /documents/1085139/1152036/1668994789503_2.+ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+Mua+sinh+ph%E1%BA%A9m+XN+HIV+2022+l%E1%BA%A7n+2_signed.pdf/f6d4bdcb-e09d-4c65-805d-974ff67b99db

User Online:2647

Total visited: 33392701