TT Tiêu đề Ngày đăng
1 Khám sức khỏe định kỳ cho 60 người lao động Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 25/07/2024
2 Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS 24/07/2024
3 Đề nghị báo giá sinh phẩm xét nghiệm phục vụ khám sức khỏe định kỳ 24/07/2024
4 Đề nghị báo giá vắc xin tiêm chủng dịch vụ 24/07/2024
5 Bắc Giang thực hiện tốt công tác dân số- Kế hoạch hóa gia đình 23/07/2024
6 Đã có tổng số 1.259 người được điều trị thay thế nghiện bằng thuốc Methadone 23/07/2024
7 Các chỉ tiêu về công tác phòng, chống mại dâm HIV/AIDS của Bắc Giang năm 2024 23/07/2024
8 Bắc Giang: hơn 97% bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS có thẻ BHYT 23/07/2024
9 Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 22/07/2024
10 Bắc Giang tiếp tục triển khai Đề án duy trì và mở rộng cấp thuốc Methadone nhiều ngày 19/07/2024
11 Đề nghị báo giá gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu 19/07/2024
12 đề nghị báo giá gói thầu dịch vụ tư vấn đấu thầu 19/07/2024
13 Đề nghị báo giá vật tư, hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên môn 19/07/2024
14 Điều trị Methadone trong phòng chống HIV/AIDS - Cánh cửa làm lại cuộc đời 19/07/2024
15 Đề nghị báo giá vật tư, hàng hóa phục vụ hoạt động chuyên môn 19/07/2024
16 Có 248 lượt người được khám các bệnh ngoài da, bệnh về Mắt tại 2 xã Tân Hiệp và Tiến Thắng, huyện Yên Thế 19/07/2024
17 Lạng Giang tích cực triển khai hoạt động cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày 19/07/2024
18 Số bệnh nhân HIV duy trì điều trị bằng thuốc kháng vi rút ARV đạt 97,9% 19/07/2024
19 Toàn tỉnh có 237 khách hàng sử dụng dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) 19/07/2024
20 Thư mời báo giá in tờ rơi tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường 18/07/2024

User Online:2617

Total visited: 37653206