THÔNG BÁO Về việc đề nghị báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu: lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Thẩm định E-HSDT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu.

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Để thực hiện quy trình mua sắm gói thầu: “Mua sắm hàng hóa phòng chống dịch” giá KHLCNT là 173.800.000 đồng theo quy định, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang thông báo đến các Đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định EHSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu theo thông báo gửi báo giá và hồ sơ năng lực đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang theo địa chỉ chi tiết tại đây: /documents/1085139/1229128/1702285928385_974TB-KSBT_signed_signed_signed_signed.pdf/91b110ad-080b-4fef-a5e0-0aed38aec11c

CDC Bắc Giang

User Online:2463

Total visited: 33393517