Thêm 54 khách hàng tại thành phố Bắc Giang tham gia điều trị PrEP

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa tổ chức buổi truyền thông, khám, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV cho nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 82/KH-KSBT ngày 11/4/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP) trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Tại buổi làm việc, Đội tư vấn, khám, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) lưu động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cung cấp thông tin về những lợi ích quan trọng của PrEP trong dự phòng lây nhiễm HIV, đặc biệt với những người có nguy cơ cao nhiễm HIV trong đó có nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM); thông tin về tiêu chuẩn đối tượng tham gia điều trị PrEP, quy trình cung cấp PrEP tại tỉnh Bắc Giang.

Đội tư vấn cũng cung cấp cho khách hàng thông tin về các dịch vụ hỗ trợ, thuốc kháng HIV (thuốc ARV) điều trị PrEP; chi phí xét nghiệm sàng lọc, theo dõi điều trị PrEP; chi phí xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục; các kỹ năng để tiếp cận và giới thiệu được thêm khách hàng tham gia dịch vụ PrEP tại Bắc Giang, chi phí cho nhân sự tìm ca, kết nối và hỗ trợ khách hàng duy trì điều trị.

Nhận thức được lợi ích của PrEP qua buổi truyền thông, nhiều khách hàng đã đồng ý tham gia điều trị PrEP. Kết quả, Đội tư vấn, khám, điều trị lưu động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã giới thiệu được 54 khách hàng vào điều trị PrEP tại Bắc Giang. Theo kế hoạch, năm 2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phấn đấu giới thiệu được 360 khách hàng tham gia dịch vụ này.

 

Đỗ Tập

User Online:6675

Total visited: 35747837