Quan trắc môi trường lao động năm 2023

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Triển khai Kế hoạch số 49/KH-KSBT ngày 03/3/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnhvề việc Triển khai công tác bảo hộ lao động và y tế cơ quan năm 2023. Sáng ngày 22/3/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Quan trắc môi trường lao động tại các Khoa, Phòng làm việc tại Trung tâm.

Nội dung thực hiện quan trắc bao gồm các yếu tố Vi khí hậu, ánh sáng, ồn, liều suất phóng xạ, hơi khí và vi sinh vật , đánh giá yếu tố tiếp xúc để lập hồ sơ Vệ sinh lao động theo đúng quy định. Việc thực hiện Quan trắc môi trường đảm bảo tuân thủ đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật; đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác. Các chỉ số, kết quả xét nghiệm, phân tích sau khi quan trắc môi trường tại trung tâm là cơ sở để Trung tâm có những biện pháp đảm bảo cho Người lao động, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm làm việc trong điều kiện an toàn các chỉ số về môi trường  ở các cơ sở làm việc, khám chữa bệnh.

Dự kiến trong thời gian 01 ngày Trung tâm sẽ thực hiện quan trắc tại các Khoa, phòng tại 3 cơ sở.

Một số hình ảnh quan trắc môi trường:

       

 

Tác giả: Nguyễn Hòa

User Online:2446

Total visited: 31616949