Đề nghị báo giá vật tư, hóa chất xét nghiệm

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Trung tgaam Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng gói thầu mua vật tư, hóa chất xét nghiệm. Đề nghị các cá nhân, tổ chức đủ năng lực gửi bản báo giá về đơn vị theo địa chỉ ghi trên báo giá này. Chi tiết xem tại đây/documents/1085139/1233926/1708062380291_Thu%CC%9B+mo%CC%9B%CC%80i+ba%CC%81o+gia%CC%81+va%CC%A3%CC%82t+tu%CC%9B%2C+ha%CC%80ng+ho%CC%81a%2C+sinh+pha%CC%82%CC%89m_signed_signed_signed_signed+%281%29.pdf/244a6c04-1056-41d8-954d-5d8f4f5b899e

Phụ lục xem tại đây: /documents/1085139/1233926/1708062409038_phu%CC%A3+lu%CC%A3c+ba%CC%81o+gia%CC%81+ha%CC%80ng+ho%CC%81a%2C+va%CC%A3%CC%82t+tu%CC%9B%2C+sinh+pha%CC%82%CC%89m_signed_signed+%282%29.pdf/10bed64c-edf9-40c3-ae5f-d908d0773b68

CDC Bắc Giang

User Online:2600

Total visited: 33392288