Đề nghị báo giá hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm từ nguồn kinh phí dịch vụ của đơn vị, nội dung cụ thể xem tại đây: /documents/1085139/1229128/1702343452320_976KSBT-DVTYT_signed_signed_signed.pdf/5161b04d-739a-4f69-b4c8-670abca6d556

Phụ lục tại đây: /documents/1085139/1229128/1702343474959_976_ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+b%C3%A1o+gi%C3%A1+mua+g%E1%BA%A5p+m%E1%BB%99t+s%E1%BB%91+h%C3%B3a+ch%E1%BA%A5t%2C+sinh+ph%E1%BA%A9m+g%E1%BA%A5p+11.12.23.docx/e14999c6-bdf1-44fd-8eae-003f9d5210d9

CDC Bắc Giang

User Online:2513

Total visited: 33390195