Đề nghị báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu: lập E-HSMT và đánh giá EHSDT; Thẩm định E-HSDT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu.

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang thông báo đến các Đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu: Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam, quan tâm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu theo thông báo gửi báo giá và hồ sơ năng lực đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

Chi tiết xem tại đây

User Online:2544

Total visited: 33390242