Đẩy mạnh công tác truyền thông nhóm về dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) trên địa bàn tỉnh

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Để công tác điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP) trên địa bàn tỉnh được triển khai có hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông nhóm về dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).

Các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá gói dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP) cho các đối tượng nguy cơ cao, đặc biệt là nhóm nam quan hệ tình dục với nam (MSM) tại tỉnh Bắc Giang; góp phần làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm nguy cơ cao và giảm lây nhiễm HIV từ nhóm này ra cộng đồng dân cư.

Nam quan hệ tình dục đồng giới là một trong những nhóm nguy cơ chính của dịch HIV hiện nay. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nguy cơ cao tuy có giảm nhưng riêng trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) lại tăng mạnh trong những năm gần đây. Trong năm 2024, tỉnh Bắc Giang phấn đấu tỷ lệ người MSM được điều trị PrEP đạt 30%. Số khách hàng có nguy cơ cao nhiễm HIV được điều trị PrEP ít nhất 1 lần đạt 600 người. Tỷ lệ khách hàng duy trì điều trị PrEP sau 3 tháng đạt trên 80%.

Trong năm 2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ tổ chức 18 buổi truyền thông trực tiếp tại các tụ điểm nhóm MSM, ưu tiên các tụ điểm trên địa bàn thành phố, các khu công nghiệp, khu nhà trọ tập trung nhiều công nhân lao động.... Dự kiến sẽ tiếp cận truyền thông cho 360 khách hàng. Tại các buổi truyền thông, khách hàng sẽ được các báo cáo viên của khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực tiếp giới thiệu về các hoạt động điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc kháng HIV (PrEP) trên địa bàn tỉnh; lợi ích của PrEP; tiêu chuẩn đối tượng tham gia điều trị PrEP; quy trình cung cấp PrEP tại Bắc Giang. Ngoài ra, khách hàng sẽ được cung cấp thông tin cụ thể về các dịch vụ hỗ trợ: Thuốc kháng HIV (thuốc ARV) điều trị PrEP; chi phí xét nghiệm sàng lọc, theo dõi điều trị PrEP; chi phí xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chi phí nhân sự tìm ca, kết nối và hỗ trợ khách hàng duy trì điều trị;

Để đẩy mạnh công tác truyền thông nhóm về dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo khoa Phòng, chống HIV/AIDS xây dựng kế hoạch tuyền thông và dự toán kinh phí chi tiết cho từng cuộc. Chuẩn bị nội dung, chương trình, phân công cán bộ làm báo cáo viên. Đồng thời, thông báo cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các Khu Công nghiệp nơi triển khai truyền thông nhóm để phối hợp tổ chức thực hiện. Thống nhất với đồng đẳng viên nhóm MSM về thời gian, địa điểm tổ chức, thông báo khách hàng tham gia các bổi truyền thông nhóm. Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán các cuộc truyền thông nhóm. Phòng Tài chính kế toán hướng dẫn thủ tục và chứng từ, thanh quyết toán hoạt động theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh yêu cầu các nhóm đồng đẳng viên MSM tích cực phối hợp với khoa Phòng, chống HIV/AIDS lựa chọn các tụ điểm, liên hệ đầu mối về địa điểm tổ chức, thông báo các thành viên trong từng tụ điểm tham gia các buổi truyền thông nhóm theo kế hoạch, đảm bảo ít nhất 20 khách hàng/cuộc.

Việt Nga

 

User Online:1913

Total visited: 34614099