Đề nghị báo giá vật tư, hóa chất xét nghiệm

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm từ nguồn kinh phí dịch vụ của đơn vị, nội dung cụ thể xem tại đây: /documents/1085139/1231656/1706597498403_Thu%CC%9B+mo%CC%9B%CC%80i+ba%CC%81o+gia%CC%81+va%CC%A3%CC%82t+tu%CC%9B%2C+ha%CC%80ng+ho%CC%81a%2C+sinh+pha%CC%82%CC%89m_signed_signed_signed_signed.pdf/9ae69663-32ee-4285-89d5-0b98b735f3b3

Phụ lục xem tại đây: /documents/1085139/1231656/1706597522404_phu%CC%A3+lu%CC%A3c+ba%CC%81o+gia%CC%81+ha%CC%80ng+ho%CC%81a%2C+va%CC%A3%CC%82t+tu%CC%9B%2C+sinh+pha%CC%82%CC%89m_signed_signed+%281%29.pdf/e1581ef1-6fcb-41c6-ab28-3a9da4ccfdb9

CDC Bắc Giang

User Online:2473

Total visited: 33391406