Publishing date: 08/06/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất diệt... View more
Publishing date: 07/06/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: In biểu đồ tăng trưởng và tờ rơi... View more
Publishing date: 07/06/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu in tờ rơi tuyên truyền về dinh dưỡng để phục vụ hoạt động chuyên môn, từ... View more
Publishing date: 07/06/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm cân đồng hồ lòng máng phục... View more
Publishing date: 07/06/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm sinh phẩm phục vụ hoạt... View more
Publishing date: 07/06/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá phục vụ lập dự toán mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyên môn năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh... View more
Publishing date: 07/06/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đề nghị các đơn vị có đủ chức năng cung cấp báo giá: “Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt tài sản, trang thiết bị từ trụ sở cũ sang trụ sở mới của... View more
Publishing date: 07/06/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị đo nhiệt độ hệ thống... View more
Publishing date: 07/06/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm bình khí xét nghiệm phục... View more
Publishing date: 31/05/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá phục vụ lập dự toán mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyên môn năm 2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật... View more

User Online:6511

Total visited: 35743260