Ngày đăng: 01/07/2023
Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-KSBT ngày 08/05/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.... Xem tiếp
Ngày đăng: 01/07/2023
Thực hiện công văn số 395/KSBT-SKMT ngày 15/06/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Về việc giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Trung... Xem tiếp
Ngày đăng: 29/06/2023
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu nước như sau: Chi tiết xem tại: ... Xem tiếp
Ngày đăng: 01/06/2023
Thực hiện Quyết định số 425/QĐ-SYT ngày 08/03/2023 của Sở Y tế Bắc Giang về việc K iểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh... Xem tiếp
Ngày đăng: 25/11/2022
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang mời các cá nhân, đơn vị tổ chức đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả năng cung ứng cho Trung tâm... Xem tiếp
Ngày đăng: 21/11/2022
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lập danh mục sinh phẩm xét nghiệm HIV đề nghị các Công ty, đơn vị cung ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả... Xem tiếp
Ngày đăng: 14/11/2022
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang mời các cá nhân, đơn vị tổ chức đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả năng cung ứng cho Trung tâm gửi báo... Xem tiếp

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2149

Số lượt truy cập: 34612654