Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện quan trắc môi trường lao động tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ số 17/2024 ngày 31/5/2024 giữa Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc quan trắc môi trường lao động năm 2024, sáng ngày 07/6/2024, Đoàn cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã tổ chức quan trắc môi trường lao động tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng. 

Tại đây, đoàn đã chia làm 3 tổ quan trắc để tiến hành đo đạc, thu thập mẫu về các yếu tố như: vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, độ ẩm, bụi hô hấp, bụi lơ lửng, liều suất phóng xạ, khí Cl2, đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp các yếu tố vi sinh vật tại các khoa, phòng của Trung tâm Y tế. Qua phân tích, đánh giá kết quả bước đầu cho thấy phần lớn các chỉ số nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép.

            Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động sẽ phát hiện được các yếu tố có hại trong môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, giúp cho Ban lãnh đạo của Trung tâm Y tế thực hiện đúng trách nhiệm của mình đối với người lao động, giúp người lao động hiểu biết đầy đủ về môi trường làm việc của mình, tham gia giám sát chất lượng môi trường lao động và đòi hỏi quyền lợi khi bị ảnh hưởng. Kết quả quan trắc môi trường lao động sẽ là cơ sở để thực hiện lập hồ sơ vệ sinh lao động của Trung tâm Y tế và là dữ liệu khoa học giúp cho công tác nghiên cứu những biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ của các tác hại nghề nghiệp, có các biện pháp cải thiện để giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế, người lao động.

Đỗ Phú

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:6343

Số lượt truy cập: 35743360