THƯ MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM.

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

        Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

        Căn cứ giấy đề nghị báo hỏng và sữa chữa của khoa Xét nghiệm ngày 09/3/2023 và ngày 10/3/2023. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lập danh mục Sửa chữa trang thiết bị phục vụ xét nghiệm đề nghị các cá nhân, đơn vị cung ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả năng cung ứng cho Trung tâm gửi báo giá với các yêu cầu chi tiết phụ lục kèm theo.

         Cụ thể như sau:

        - Danh mục theo Phụ lục đính kèm thư mời này;

       - Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá bao gồm các nội dung: Nội dung công việc, số lượng, giá chào (đơn vị giá chào đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan);

      - Tiến độ cung cấp hàng hóa; hiệu lực của bảng báo giá Thời gian nhận báo giá: muộn nhất 16 giờ 30 ngày 25 / 03/2023 về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; số 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, điện thoại 02043.854.246  và email: kiemsoatbenhtatbg@gmail.com Fax: 0204.3556.222

                  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn.

Phụ lục tại:/documents/1085139/1156683/1679492325221_126_+ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+s%E1%BB%ADa+ch%E1%BB%AFa+m%C3%A1y.docx/feac6c48-354a-4b07-b62b-ea92a59216e1

                                                                                                       CDC Bắc Giang

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2524

Số lượt truy cập: 31618845