Thư mời báo giá in tờ rơi tuyên truyền về dinh dưỡng phục vụ hoạt động chuyên môn

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu in tờ rơi tuyên truyền về dinh dưỡng để phục vụ hoạt động chuyên môn, từ nguồn Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Bắc Giang năm 2024. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời các nhà cung cấp quan tâm báo giá hàng hóa theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo. Chi tiết đề nghị báo giá xem tại đây: /documents/1085139/1252442/1717853790576_Thu%CC%9B+mo%CC%9B%CC%80i+BG+10+lo%CC%9B%CC%80i+khuye%CC%82n+DD_signed_signed_signed_signed.pdf/55dc9f3f-f3c1-4882-918e-9a910c810e7e

CDC Bắc Giang

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:6349

Số lượt truy cập: 35744251