THƯ MỜI BÁO GIÁ In biểu đồ tăng trưởng và tờ rơi truyền thông

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: In biểu đồ tăng trưởng và tờ rơi truyền thông phục vụ hoạt động chuyên môn, từ nguồn Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”  tỉnh Bắc Giang năm 2024. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời các nhà cung cấp quan tâm báo giá hàng hóa theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo. Chi tiết đề nghị báo giá xem tại đây: /documents/1085139/1252442/1717854115947_Thu%CC%9B+mo%CC%9B%CC%80i+BG+-+In+bie%CC%82%CC%89u+%C4%91o%CC%82%CC%80+ta%CC%86ng+tru%CC%9Bo%CC%9B%CC%89ng%28nguyettt_ttksbt%29%2807.06.2024_11h40p21%29_signed_signed_signed_signed.pdf/26655912-7533-405f-b5bb-156efd8dd890

CDC Bắc Giang

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:6523

Số lượt truy cập: 35747990