THƯ MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT PHỤC VỤ CHUYÊN MÔN

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

            Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;

           Căn cứ nhu cầu mua sắm phục vụ hoạt động chuyên môn tại đơn vị.

           Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lập danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm đề nghị các Công ty, đơn vị cung ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả năng cung ứng cho Trung tâm gửi báo giá với các yêu cầu chi tiết phụ lục kèm theo.

           Cụ thể như sau:

          - Danh mục hóa chất theo Phụ lục đính kèm thư mời này;

          - Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá bao gồm các nội dung: danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật, xuất xứ của hàng hóa, giá chào (đơn vị giá chào đã bao gồm thuế VAT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan);

         - Danh mục hàng hóa theo Phụ lục đính kèm thư mời này; Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với yêu cầu tối thiểu như phụ lục.

        - Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá có thể từng phần hoặc toàn bộ theo danh mục hàng hóa kèm theo công văn này.

          Thời gian nhận báo giá: muộn nhất 16 giờ 30 ngày 28/04/2023 về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; số 45 Nghĩa Long, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, điện thoại 02043.854.246 và email: ttksbenhtatbg@gmail.com Fax: 0204.3556.222

                        Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn!

Phụ lục tại đấy: /documents/1085139/1158498/1682409828245_2.+ph%E1%BB%A5+luc+cv_signed.pdf/fa3a602c-4e0f-4cca-99cd-a515ef6bb719

CDC Bắc Giang

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:3698

Số lượt truy cập: 37648935