Thư mời báo giá cân đồng hồ lòng máng

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm cân đồng hồ lòng máng phục vụ hoạt động chuyên môn, từ nguồn Chương trình “ Chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam”  tỉnh Bắc Giang năm 2024. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mời các nhà cung cấp quan tâm báo giá hàng hóa theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo. Chi tiết đề nghị báo giá tại đây:/documents/1085139/1252442/1717854258329_Thu%CC%9B+mo%CC%9B%CC%80i+BG+CA%CC%82N+%C4%90O%CC%82%CC%80NG+HO%CC%82%CC%80%2C+SU%CC%9B%CC%89A%28nguyettt_ttksbt%29%2807.06.2024_11h41p35%29_signed_signed_signed_signed.pdf/66fe7a34-2c42-40e4-919f-7ee656a7f0d6

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:5686

Số lượt truy cập: 35751124