Tập huấn các nội dung liên quan đến đào tạo cán bộ thực hiện các chỉ số, xét nghiệm và kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Sáng ngày 7/6/2024, Trung tâm Kiểm soát bệnh tât tỉnh tổ chức lớp tập huấn các nội dung liên quan đến đào tạo cán bộ thực hiện các chỉ số, xét nghiệm và kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024 cho 60 cán bộ đên từ Trung tâm Y tế 10 huyện/thị xã/thành phố (mỗi đơn vị mời 03 người và các đơn vị cấp nước trên địa bàn( Mỗi đơn vị mời 1 nhân viên quản lý chất lượng nước). Đến dự và chỉ đạo buổi tập huấn có ông Lê Tiến Cương – Phó Giám đốc CDC Bắc Giang.

Tại lớp tập huấn, ông Vương Kỳ Hùng – Trưởng khoa Sức khỏe Môi trường – Y tế trường học đã trao đổi với học viên các nội dung liên quan đến kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo QCĐP 01:2021/BG và TT 41/2018/TT-BYT. Đồng thời, cập nhật các văn bản, hướng dẫn mới về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Nghị định 117/2020/NĐ-CP liên quan đến quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Tầm quan trọng của các thông số chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt đối với sức khỏe người dân; thực hiện đầy đủ việc xét nghiệm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo đúng quy định; lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi chất lượng nước và thực hiện báo cáo đầy đủ theo quy định.

Trần Huyền

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:6472

Số lượt truy cập: 35744674