Sở Y tế: Kế hoạch tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022- 2025.

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022- 2025. 

Qua đó góp phần tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 48, quyết tâm kiềm chế, giảm số thương vong do tai nạn giao thông (TNGT) tối thiểu 5%/năm, hướng tới năm 2030 giảm ít nhất 50% số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2020. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp từ tỉnh đến cấp cơ sở, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Hằng năm, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ duy trì và củng cố hoạt động 159 Trạm, Điểm, Tổ xe ôm sơ cấp cứu. Tổ chức tập huấn cho 100% tình nguyện viên các Trạm, Điểm, Tổ xe ôm sơ cấp cứu trong toàn tỉnh.

Ngành Y tế tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế hoạch số 1391/KHUBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu giảm TNGT, khắc phục ùn tắc giao thông, ổn định tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông. Nâng cao năng lực các cơ sở y tế hiện có, đảm bảo khả năng cấp cứu tai nạn giao thông theo quy định, đáp ứng trực 24/24h tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở y tế, đảm bảo bán kính phục vụ 50 km.  Tăng cường triển khai kế hoạch nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế cấp xã, thôn bản, giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để củng cố, duy trì, duy trì, nhân rộng các trạm, chốt sơ cấp cứu trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân TNGT đối với cán bộ y tế, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, đội ngũ lái xe taxi, xe khách và tình nguyện viên. Thống kê, báo cáo đầy đủ số liệu nạn nhân thương tích, nạn nhân tử vong do TNGT từ hệ thống y tế cơ sở.

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022- 2025; Tổng hợp, báo cáo đầy đủ số liệu nạn nhân thương tích, nạn nhân tử vong do TNGT từ hệ thống y tế cơ sở. Các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực, đảm bảo khả năng cấp cứu tai nạn giao thông theo quy định, đáp ứng trực 24/24h tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở y tế; Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân TNGT đối với cán bộ y tế, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, đội ngũ lái xe taxi, xe khách và tình nguyện viên khi được yêu cầu; Thống kê, báo cáo đầy đủ số liệu nạn nhân thương tích, nạn nhân tử vong do TNGT. Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng các cơ sở khám chữa bệnh 3 báo cáo kết quả việc thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh theo quy định./.

Việt Nga

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:858

Số lượt truy cập: 8581539