Khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh mùa bão, lụt và xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường sau lụt bão

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Bộ Y tế xây dựng các Infographic khuyến cáo về phồng, chống dịch bệnh mùa bão, lụt và xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường sau bão lụt:

 

 

 

 

 

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1281

Số lượt truy cập: 7277908