Đề nghị báo giá vật tư, hóa chất xét nghiệm

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Trung tgaam Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng gói thầu mua vật tư, hóa chất xét nghiệm. Đề nghị các cá nhân, tổ chức đủ năng lực gửi bản báo giá về đơn vị theo địa chỉ ghi trên báo giá này. Chi tiết xem tại đây/documents/1085139/1233926/1708062380291_Thu%CC%9B+mo%CC%9B%CC%80i+ba%CC%81o+gia%CC%81+va%CC%A3%CC%82t+tu%CC%9B%2C+ha%CC%80ng+ho%CC%81a%2C+sinh+pha%CC%82%CC%89m_signed_signed_signed_signed+%281%29.pdf/244a6c04-1056-41d8-954d-5d8f4f5b899e

Phụ lục xem tại đây: /documents/1085139/1233926/1708062409038_phu%CC%A3+lu%CC%A3c+ba%CC%81o+gia%CC%81+ha%CC%80ng+ho%CC%81a%2C+va%CC%A3%CC%82t+tu%CC%9B%2C+sinh+pha%CC%82%CC%89m_signed_signed+%282%29.pdf/10bed64c-edf9-40c3-ae5f-d908d0773b68

CDC Bắc Giang

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2470

Số lượt truy cập: 33389573