Đề nghị báo giá trang thiết bị

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

          Xin mời các nhà cung cấp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có khả năng cung ứng cho đơn vị gửi báo giá trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn các phụ lục đính kèm.

Chi tiết xem tại CV 328/KSBT-DVTYT /documents/1085139/1137714/1655257998462_328KSBT-DVTYT-signed.pdf/b230500e-fabd-4816-b0bd-5921aa4d561e và phụ lục /documents/1085139/1137714/1655258026282_4.+Phu%CC%A3+lu%CC%A3c+TTB+-+la%CC%82%CC%80n+2-signed-signed-signed.pdf/41a752db-6d0b-470c-846f-6d692e7d33ec

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:240

Số lượt truy cập: 5727510