Đề nghị báo giá Máy siêu âm tổng quát.

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Máy siêu âm tổng quát phục vụ công tác chuyên môn từ nguồn kinh phí của đơn vị, nội dung cụ thể xem tại đây: /documents/1085139/1258468/1720517692376_1.+Th%C6%B0+m%E1%BB%9Di+b%C3%A1o+gi%C3%A1+m%C3%A1y+si%C3%AAu+%C3%A2m_signed_signed_signed_signed.pdf/e63b20d6-8487-41f6-af80-b5723b8b099b

Phụ lục tại đây: /documents/1085139/1258468/1720517712684_2.+Ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+b%C3%A1o+gi%C3%A1+m%C3%A1y+si%C3%AAu+%C3%A2m_signed_signed.pdf/7a3c3342-fef0-453e-a60a-f55db4f23c49

CDC Bắc Giang

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2748

Số lượt truy cập: 37653440