Đề nghị báo giá Máy Hệ thống lấy mẫu bẫy và thổi khí Purge and Trap ghép với hệ thống sắc khí khối phổ GC/MS

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Máy Hệ thống lấy mẫu bẫy và thổi khí Purge and Trap ghép với hệ thống sắc khí khối phổ GC/MS Model GC7890B/MS5977 hãng Agilent phục vụ công tác chuyên môn từ nguồn kinh phí của đơn vị, nội dung cụ thể xem tại đây: /documents/1085139/1258468/1720517960133_1.+Th%C6%B0+m%E1%BB%9Di+b%C3%A1o+gi%C3%A1+m%C3%A1y+Purge+and+Trap_signed_signed_signed_signed.pdf/9b271457-61af-49e3-80cc-289b0449df04

Phụ lục: /documents/1085139/1258468/1720517978958_2.+Ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+b%C3%A1o+gi%C3%A1+m%C3%A1y+Purge+and+Trap_signed_signed.pdf/7a53ed4d-ffe6-4ae5-afb7-26aebeb8b48e

CDC Bắc Giang

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:4114

Số lượt truy cập: 37648079