Đại hội Chi bộ số 2 lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025.

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Chiều 12/5, Chi bộ số 2 thuộc Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ số 2 gồm có 2 phòng chức năng: phòng Tổ chức- Hành chính và phòng Tài chính - Kế toán với tổng số 16 Đảng viên, trong đó 15 Đảng viên chính thức và 1 dự bị. Trong nhiệm kỳ qua, chị bộ đã thực hiện tốt việc quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, khi dịch COVID-19 bùng phát, chị hộ đã chỉ đạo cán bộ, Đảng viên, người lao động tích cực phối kết hợp thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức sinh hoạt chi bộ trong bối cảnh dịch nổ ra phù hợp với thực tế.

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có các biện pháp tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ Đảng viên. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng…Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của Đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng được nâng lên, niềm tin của quần chúng đối với tổ chức Đảng cũng được củng cố.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến Cương, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Chi bộ số 2 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng mong muốn rằng trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ số 2 tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Đảng bộ Trung tâm, Sở Y tế, vận dụng một cách linh hoạt, có hiệu quả vào điều kiện thực tế của Chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ, năng động, sáng tạo trong việc thực hiện chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh hơn.

 

Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm và đoàn kết, Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ số 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với 100% số phiếu đồng ý, đồng chí Lê Tiến Dũng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ số 2

Tác giả: Thu Huyền

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1288

Số lượt truy cập: 7547166