Ngày đăng: 24/07/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, là cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm sinh phẩm xét... Xem tiếp
Ngày đăng: 24/07/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vắc xin tiêm chủng... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/07/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu thuộc dự toán Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyên môn năm 2024 của Trung tâm Kiểm... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/07/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu thuộc dự toán Mua sắm sữa tươi tiệt trùng có đường dung tích 180ml năm 2024 của Trung tâm Kiểm... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/07/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất, sinh... Xem tiếp
Ngày đăng: 19/07/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất, sinh... Xem tiếp
Ngày đăng: 18/07/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: In tờ rơi tuyên truyền về vệ sinh... Xem tiếp
Ngày đăng: 15/07/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm sinh phẩm chẩn đoán bệnh... Xem tiếp
Ngày đăng: 10/07/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm... Xem tiếp
Ngày đăng: 09/07/2024
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Máy Hệ thống lấy mẫu bẫy... Xem tiếp

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:3275

Số lượt truy cập: 37650034