登上日期: 24/03/2023
Chiều ngày 24/3/2023, Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Lễ kỉ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có... 继续看
登上日期: 23/03/2023
Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; Căn cứ đề nghị của khoa Xét nghiệm ngày 20/3/2023 Trung tâm Kiểm... 继续看
登上日期: 22/03/2023
Triển khai Kế hoạch số 49/KH-KSBT ngày 03/3/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnhvề việc Triển khai công tác bảo hộ lao động và y tế cơ quan năm 2023. Sáng ngày 22/3/2023,... 继续看
登上日期: 18/03/2023
Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; Căn cứ dự trù mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm của khoa... 继续看
登上日期: 18/03/2023
Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; Căn cứ giấy đề nghị báo hỏng và sữa chữa của khoa Xét nghiệm ngày... 继续看
登上日期: 15/03/2023
Sáng ngày 15/3/2023 Đại diện Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về công tác triển khai Dự án “ Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” từ... 继续看
登上日期: 09/03/2023
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-SYT ngày 14/02/2023 của Sở Y tế về việc phê duyệt ban hành Kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên Y tế tại tỉnh Bắc Giang năm 2023, ngày 9/3/2023, Trung... 继续看
登上日期: 07/03/2023
Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu; Căn cứ nhu cầu mua sắm phục vụ hoạt động chuyên môn tại... 继续看
登上日期: 06/03/2023
1. Vai trò của I ốt đối với cơ thể I ốt là một vi chất tự nhiên, là nguyên liệu tham gia vào quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Hormone này cần thiết cho sự phát... 继续看
登上日期: 24/02/2023
Chiều ngày 23/2/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang tổ chức Gặp mặt kỉ niệm 68 năm thành lập Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/2/2023). Tại buổi gặp... 继续看

User Online:1268

Total visited: 7547040