掲載日: 05/10/2022
Xe quá khổ, quá tải khi lưu thông trên các tuyến đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu đường giao thông như: lún đường, hỏng đường… dẫn tới nguy cơ tai nạn xảy ra cao hơn. Vì vậy việc... もっと見る
掲載日: 04/10/2022
Việt Nam đã ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh thông qua giám sát dịch tễ. Để chủ động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta,... もっと見る
掲載日: 04/10/2022
Ngày 03/10/2022, Bộ Y tế đã gửi Công văn khẩn số 5470/BYT-DP đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống bệnh... もっと見る
掲載日: 04/10/2022
Theo quy định về đạo tạo và cấp giấy phép lãi xe cơ giới đường bộ thì tập lái ô tô phải trải qua các nội dung như: sa hình, mô hình, đường phố, thị xã, thị trấn đông người. Vì vậy đối với học... もっと見る
掲載日: 04/10/2022
Cùng với sự phát triển của kinh tế thì An toàn giao thông luôn được đặt lên hàng đầu. An toàn giao thông đi cùng sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội và nhu cầu của mỗi người khi tham gia giao... もっと見る
掲載日: 03/10/2022
Thực hiện Kết luận số 55-KL/TU ngày 07/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về phát triển hệ thống kết cấu... もっと見る
掲載日: 30/09/2022
Trong tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an huyện, thành phố trong phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng và đăng tải 02 phóng sự, 29 tin, bài nhằm tuyên... もっと見る
掲載日: 30/09/2022
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lập danh mục mua hóa chất phục vụ chuyên môn đề nghị các Công ty, đơn vị cung ứng đủ điều kiện kinh doanh theo... もっと見る
掲載日: 30/09/2022
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lập danh mục các chỉ tiêu cần báo giá xét nghiệm trên nền mẫu thực phẩm gồm 02 nhóm chỉ tiêu: vi sinh và hóa... もっと見る
掲載日: 28/09/2022
Bộ Y tế xây dựng các Infographic khuyến cáo về phồng, chống dịch bệnh mùa bão, lụt và xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường sau bão lụt: ... もっと見る

User Online:1034

Total visited: 6395127