THÔNG BÁO Về việc đề nghị Đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ: Tư vấn thẩm định kế hoạch LCNT, lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

|
ページビュー:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

User Online:1232

Total visited: 7277651