|
Lượt xem:

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC GIANG

 

 

 

Bà Ngô Thị Thu Hà

Giám đốc Trung tâm

 Trình độ học vấn: Thạc sỹ Răng hàm mặt

Trình độ lý luận chính trị: 

- Quản lý, chỉ đạo, điều hành chung, toàn diện các hoạt động của đơn vị theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan có thẩm quyền.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dược vật tư y tế; kết hợp quân dân y; nghiên cứu khoa học; Công tác chính trị tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng.

Ông Lê Tiến Cương

Phó Giám đốc 

Trình độ học vấn: Bác sỹ chuyên khoa cấp II- Y tế công cộng

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; thay mặt Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm điều hành các hoạt động của đơn vị khi được uỷ quyền.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: phòng chống dịch, kiểm soát bệnh truyền nhiễm, quản lý vắc xin sinh phẩm phòng bệnh; phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ em; phòng chống Sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng; phòng chống các bệnh thuộc chuyên khoa Mắt, Da liễu và bệnh Phong; công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; hoạt động của các chương trình, dự án liên quan đến các nhiệm vụ trên.
- Phụ trách công tác quản trị, hành chính tại Cơ sở 1, cơ sở 2. Trực tiếp phụ trách các khoa, phòng: Phòng chống bệnh truyền nhiễm; Dinh dưỡng; Ký sinh trùng, côn trùng; phòng chống các bệnh Mắt, Da liễu; Truyền thông giáo dục sức khỏe; Tổ chức hành chính; Kế hoạch nghiệp vụ; Tài chính kế toán; Dược - Vật tư y tế; Sức khỏe môi trưởng – Y tế trường học.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi Giám đốc phân công.
 

 

 

Bà Phan Thị Thì

Phó Giám đốc 

Trình độ học vấn: Bác sỹ chuyên khoa cấp I - Chuyên ngành Nhi

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; thay mặt Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm điều hành các hoạt động của đơn vị khi được uỷ quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Công tác khám, chữa bệnh; BHYT; khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp; phòng chống các bệnh không lây nhiễm; chăm sóc sức khỏe sinh sản; VSLĐ và phòng chống bệnh nghề nghiệp; xét nghiệm, kiểm nghiệm; phòng chống HIV/AIDS; Điều trị nghiện chất; Các chương trình, dự án liên quan đến các nhiệm vụ trên.

- Phụ trách công tác quản trị, hành chính tại trụ sở chính. Trực tiếp phụ trách các khoa: Phòng khám đa khoa; Sức khỏe sinh sản; Bệnh nghề nghiệp, Phòng chống bệnh không lây nhiễm; Xét nghiệm; Phòng chống HIV/AIDS.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi Giám đốc phân công.

- Sinh hoạt Đảng, đoàn thể cùng với Khoa Sức khỏe sinh sản Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công các đồng chí Phó Giám đốc chủ động báo cáo định kỳ hoặc đột xuất những kết quả đã thực hiện, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để giải quyết kịp thời.

 

 

 

 

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

 

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

 

CÁC KHOA PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

Phòng khám đa khoa

Khoa xét nghiệm

Khoa dược – Vật tu y tế

Khoa dinh dưỡng

Khoa Ký sinh trùng – Côn trùng

Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Khoa Mắt – Da liễu

Khoa bệnh nghề nghiệp

Khoa sức khỏe môi trường – Y tế trường học

Khoa sức khỏe sinh sản

Khoa phòng, chống bệnh không lây

Khoa phòng, chống HIV

Khoa truyền thông giáo dục sức khỏe

 

 

     
 

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:3853

Số lượt truy cập: 37648657