Tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2022 của Bộ GTVT về Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Sở Giao thông vận tải Bắc Giang thông báo và yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải đường bộ kể từ ngày 29/3/2022 như sau:

Phân loại, phạm vi đánh giá cấp độ dịch. Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Hoạt động vận tải đường bộ (bao gồm cả hoạt động vận tải nội bộ) trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương. 

Người điều khiển phương tiện (lái xe, phụ xe, nhân viên bốc xếp đi theo xe), hành khách tham gia giao thông đường bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau: Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế;  Xét nghiệm y tế, cách ly y tế: thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.  Đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên đường bộ; đầu mối xếp dỡ hàng hoá khác trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và Y tế địa phương.  Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 thì thực hiện theo quy định mới.

Việt Nga

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:353

Số lượt truy cập: 5879326