THƯ MỜI BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

         Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang lập danh mục bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, đề nghị các cá nhân, đơn vị tổ chức đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật, có khả năng cung ứng cho Trung tâm gửi báo giá bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị với các yêu cầu chi tiết phụ lục kèm theo. Cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại: /documents/1085139/1147904/1661774993662_554KSBT-DVTYT+th%C6%B0+m%E1%BB%9Di+BD+v%C3%A0+s%E1%BB%ADa+ch%E1%BB%AFa%28cuonglt_ttksbt%29%2829.08.2022_17h12p56%29_signed_signed_signed_signed.pdf/86a1f361-4e37-4d97-9619-802e59016e7a   /documents/1085139/1147904/1661775013203_1.+ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+BD+v%C3%A0+s%E1%BB%ADa+ch%E1%BB%AFa_signed_signed_signed.pdf/eb0afe51-ad58-4ce5-8351-    dbc0befab47f

/documents/1085139/1147904/1661775051497_1.+ph%E1%BB%A5+l%E1%BB%A5c+BD+v%C3%A0+s%E1%BB%ADa+ch%E1%BB%AFa.docx/2818404e-55ce-4cd1-af72-f1167d6bc142

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:867

Số lượt truy cập: 8581728