Tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe mô tô hai bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

        Thực hiện Công văn số 4358/BGTVT-VT ngày 05/5/2022 của Bộ GTVT và Công văn số 1983/UBND-KTN ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe hai bánh ,Sở GTVT tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe mô tô hai bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ

          Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh cần phổ biến, quán triệt đội ngũ cán bộ, người lao động, lái xe của đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, kinh doanh vận tải và pháp luật về an ninh mạng như Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh một số nội dung về điều kiện hoạt động của xe thô sơ; phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động, vị trí dừng, đỗ, đón, trả hành khách và hàng hóa, giới hạn xếp hàng hóa lên phương tiện đối với xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự khi sử dụng để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Pháp luật về an ninh mạng; phòng chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, hành vi xâm phạm quyền riêng tư của hành khách trong hoạt động của lái xe có ứng dụng công nghệ.

          Quản lý chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ, quản lý, bảo mật thông tin khách hàng; nghiêm cấm việc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, hành vi xâm phạm quyền riêng tư của hành khách trong hoạt động của lái xe có ứng dụng công nghệ; xử lý nghiêm đối với các bộ phận, cá nhân vi phạm và kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

          Công an tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, UBND các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền tới người dân và các tổ chức, cá nhân, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, xe mô tô hai bánh để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, pháp luật về kinh doanh vận tải và pháp luật về an ninh mạng, phòng chống hành vi sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân, hành vi xâm phạm quyền riêng tư của hành khách trong hoạt động của lái xe có ứng dụng công nghệ; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

          Thanh tra Sở GTVT, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải; quản lý đối với người điều khiển xe ô tô, xe mô tô hai bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm.

                                                                                                      Tác giả: Đỗ Thị Phú

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:271

Số lượt truy cập: 5727576