Đề nghị báo giá dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị xét nghiệm

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

         Xin mời các nhà cung cấp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có khả năng cung ứng cho đơn vị gửi báo giá hiệu chuẩn theo các danh mục đính kèm.

Chi tiết xem tại số 325 KSBT-DVTYT /documents/1085139/1137714/1655256497370_325KSBT-DVTYT.pdf/b6d5db4d-750b-4536-945b-fed8b9230b2a và phụ lục hiệu chỉnh /documents/1085139/1137714/1655256575110_2.+phu%CC%A3+lu%CC%A3c+hie%CC%A3%CC%82u+chua%CC%82%CC%89n+TBxn.docx/cc8648ef-b865-4c10-b084-6b1d0df55f6e

Trân trọng!

 

 

                                                                                                                                       CDC Bắc Giang

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:265

Số lượt truy cập: 5727630