Đề án thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị Methadone giai đoạn 2022 - 2023

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

       Sáng ngày 29/6/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai Đề án thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022- 2023 cho bệnh nhân được xét, chọn, đánh giá người được cấp thuốc Methadone nhiều ngày.
        Tại buổi thí điểm triển khai Đề án, các bệnh nhân được các y, bác sỹ tại Trung tâm trực tiếp tư vấn, khám sàng lọc, cấp thuốc và ký cam kết tuân thủ thực hiện việc cấp thuốc Methadone dài ngày.
Hàng tháng cán bộ y tế thống kê báo cáo của cơ sở điều trị Methadone tiến hành rà soát danh sách người bệnh theo tiêu chí lựa chọn, tiêu chí loại trừ và lập danh sách những ngƣời bệnh đủ điều kiện được cấp Methadone nhiều ngày; thông báo cho người bệnh đủ điều kiện được biết, tư vấn và ký cam kết của người bệnh, lưu vào hồ sơ bệnh án; khám và đánh giá người bệnh theo bảng kiểm điều kiện cấp thuốc; duyệt danh sách người bệnh chính thức được cấp thuốc Methadone nhiều ngày. - Kê đơn cho người bệnh được cấp thuốc Methdone nhiều ngày: Bác sĩ kê đơn cho người bệnh trong tháng đầu tiên theo nguyên tắc người bệnh uống thuốc tại cơ sở điều trị cách ngày, mỗi lần chỉ được mang về 01 ngày thuốc Methadone. Căn cứ mức độ tuân thủ điều trị của người bệnh và kết quả khám định kỳ hàng tháng, bác sĩ kê đơn theo nguyên tắc tăng dần số ngày được cấp về theo quy định. - Cấp thuốc Methadone cho người bệnh, dặn dò người bệnh những nội dung sau: Các giấy tờ bắt buộc phải mạng theo, bảo quản và sử dụng thuốc đúng cách, sự nguy hiểm, nguy cơ tử vong và ngộ độc thuốc nếu dùng quá liều…  Ghi chép hồ sơ, sổ cấp phát thuốc, phiếu theo dõi điều trị đầy đủ. Giám sát người bệnh bảo quản và sử dụng thuốc Methadone Định kỳ hàng tuần, hàng tháng hặc đột xuất, cán bộ cơ sở điều trị Methadone chủ động phối hợp với nhân viên y tế tuyến xã, phường thực hiện giám sát người bệnh về việc bảo quản và sử dụng thuốc Methadone, đảm bảo an toàn cho ngƣời bệnh và các thành viên trong gia đình người bệnh.


         Việc thực hiện có hiệu quả Đề án sẽ giúp giảm thời gian đi lại, giảm các chi phí cho người bệnh, tạo thuận lợi và nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, góp phần giảm lây nhiễm HIV, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện

                                                                                                                                                   Tác giả: Nguyễn Hòa

 

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:362

Số lượt truy cập: 5879356