Từ ngày 26/8-11/9/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức kiểm tra công tác quản ý chất thải y tế tại 11 cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

      Các đơn vị được kiểm tra trong đợt này bao gồm: Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần và 8 Trung tâm Y tế huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, Hiệp Hòa, Tân Yên. Nội dung kiểm tra tập trung: Công tác tổ chức quản lý chất thải, quản lý và xử lý chất thải rắn y tế.

      Qua kiểm tra, 11/11 đơn vị có bộ phận chịu trách nhiệm quản lý chất thải y tế là khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; xây dựng kế hoạch quản lý chất thải y tế; có Sổ theo dõi lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày; có báo cáo đánh giá tác động môi trường;  tổ chức tập huấn về quy chế quản lý chất thải cho nhân viên y tế và tổ chức thu gom chất thải tái chế.  

      Hoạt động phân loại rác tại nguồn đã được các đơn vị quan tâm thực hiện. Các đơn vị đã trang bị các dụng cụ chứa đựng chất thải. Đối với các chất thải lây nhiễm, 9/11 đơn vị thuê đơn vị đủ điều kiện chức năng vận chuyển xử lý, còn lại sử dụng phương pháp hấp ướt; các đơn vị đều thực hiện việc trả lại nhà sản xuất vỏ bình chứa áp suất, thuê vận chuyển đi xử lý các chất thải thông thường; có hoạt động thu gom chất thải tái chế. 11/11 đơn vị có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ. Hiện có 2/11 đơn vị sử dụng lò đốt rác có hệ thống xử lý khí thải kèm theo, 9/11 đơn vị còn lại thực hiện thuê đơn vị đủ năng lực xử lý để đảm bảo các rác thải được xử lý an toàn.

      Nhìn chung các đơn vị đã quan tâm thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế, đầu tư mua sắm dụng cụ chứa đựng, vận chuyển, lưu giữ chất thải. Tổ chức thu gom chất thải tái chế, tái sử dụng; thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ theo quy định. Tuy nhiên, tại một số đơn vị dụng cụ chứa đựng, vận chuyển, lưu giữ chất thải chưa được đồng bộ và chất lượng chưa được đảm bảo theo quy định; một số đơn vị chưa thực hiện quan trắc môi trường đủ tần suất theo quy định. Đoàn kiểm tra kiến nghị các cơ sở y tế cần tiếp tục duy trì tốt việc phân loại chất thải tại nguồn, lưu giữ và bảo quản, xử lý chất thải theo đúng quy định; hoàn thiện các thủ tục hành chính còn thiếu và có biện pháp khắc phục những tồn tại của đơn vị.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Thị Việt Nga - Khoa Truyền thông GDSK