Ngày 31/1/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC) năm 2019.

          Tham dự hội nghị có ông Đặng Thanh Minh, Giám đốc Trung tâm, Bí thư Đảng ủy; bà Phan Thị Thi, Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

          Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC và những quy định về thực hiện quy chế dân chủ năm 2018; Báo cáo tóm tắt đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác năm 2018; Báo cáo thực hiện kinh phí năm 2018, kế hoạch kinh phí năm 2019; Bổ sung, chỉnh sửa nội quy, quy chế làm việc của đơn vị năm 2019, quy chế chi tiêu nội bộ …

          Hội nghị đã tiến hành thảo luận kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm 2019; Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ năm 2019; Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ…

          Tại Hội nghị bà Phan Thị Thi, Chủ tịch công đoàn đã phát động phong trào thi đua và tổ chức kí cam kết các danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân trong năm 2019. Hội nghị cũng đã bầu ban Thanh tra nhân dân gồm 5 đồng chí.

 

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Thị Bích Hợp - Khoa TTGDSK