Thực hiện sự chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành Y tế trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, vừa qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật Trật tự an toàn giao thông năm 2019.     

          Theo kế hoạch trong năm 2019, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các biện pháp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông; cung cấp thông tin về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và các tài liệu tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm căn cứ tuyên truyền.

          Khoa truyền thông GDSK – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm là đầu mối phối hợp với Ban ATGT và các khoa, phòng liên quan triển khai tuyên truyền các nội dung về hoạt động triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; biểu dương các cá nhân, tập thể chấp hành tốt pháp luật về giao thông, có thành tích trong công tác đảm bảo an toàn giao thông… trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và của Trung tâm.

          Thực hiện in ấn 5.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy” để cấp cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố nhằm tuyên truyền đến cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành Y tế những kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, cập nhật những quy định mới trong việc đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

          Kế hoạch sẽ là cơ sở để cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành Y tế hiểu rõ hơn về pháp luật ATGT, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ viên chức trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Đỗ Thị Phú - Khoa TTGDSK