Tính đến ngày đến 31/8/2019, lũy tích số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 3.309 người, trong đó, số người chuyển AIDS 2.323 người, số trường hợp tử vong do AIDS là 1.308 người, số người hiện còn sống là 1.340 người. Tổng số huyện, thành phố phát hiện có người nhiễm HIV là 10/10, tổng số xã, phường, thị trấn phát hiện có người nhiễm HIV là 215/230 xã. Trong 8 tháng đầu năm 2019, phát hiện được thêm 46 trường hợp nhiễm mới, giảm 9 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện nay, hệ thống giám sát dịch HIV tại Bắc Giang đã được tổ chức triển khai tương đối hoàn chỉnh, từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau người bệnh nhiễm HIV có xu hướng giấu giếm thông tin cá nhân, khai những thông tin không chính xác và việc thay đổi vị trí địa lý nơi ở, người di biến động, người tạm trú làm ăn sinh sống trên địa bàn tỉnh, những trường hợp đã tử vong không được thông báo… đã làm ảnh hưởng đến công tác giám sát quản lý ca bệnh tại địa phương cụ thể như: Người có tên trong danh sách quản lý nhưng không có ở xã/ phường hoặc người nhiễm HIV tại xã phường không được quản lý trong hệ thống; người đang điều trị thuốc kháng HIV (ARV) không có tên trong danh sách quản lý của hệ thống giám sát toàn tỉnh; bệnh nhân tử vong không được báo cáo; tuyến cơ sở không quản lý thông tin người nhiễm HIV đang điều trị ARV tại các phòng khám ngoại trú HIV; sự chênh lệch giữa danh sách người nhiễm HIV đang quản lý và số thực tế tại địa bàn là rất lớn.

Từ thực tế đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch thực hiện một cuộc điều tra chuyên sâu rà soát tổng thể thông tin toàn bộ người nhiễm HIV trên toàn tỉnh. Kết quả của hoạt động rà soát đối chiếu số liệu nhằm đảm bảo các thông tin người nhiễm lưu trong hệ thống quản lý bệnh nhân được cập nhật, đáng tin cậy cho các năm tiếp theo, tránh trùng lắp, mất dấu, tử vong không được ghi nhận…  Kết quả này còn phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch can thiệp phòng chống dịch HIV/AIDS dựa vào bằng chứng, các tác động can thiệp sẽ hiệu quả hơn.

Mục tiêu cuộc điều tra nhằm thống kê, xác định lại số người nhiễm HIV hiện còn sống, đã tử vong, tình trạng điều trị ARV trên toàn tỉnh, đồng thời kết nối người nhiễm HIV chưa được điều trị ARV vào hệ thống điều trị.

Thời gian điều tra dự kiến thực hiện trong  tháng 11 và 12/ 2019, tại 10 huyện, thành phố và 215 xã phường phát hiện có người nhiễm HIV (trừ trại giam Ngọc Lý, Trại tạm giam Công an tỉnh). Đối tượng điều tra là những người nhiễm HIV/AIDS được cập nhật từ phần mềm HIVInfo 3.0.

Nội dung, quy trình điều tra rà soát được tiến hành thực hiện theo 4 giai đoạn, bao gồm: Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phê duyệt kế hoạch; đối chiếu, tổng hợp/phân loại danh sách, tập huấn cho cán bộ tham gia điều tra rà soát. Giai đoạn 2 sẽ tiến hành xác minh, thu thập thông tin liên quan người nhiễm tại Trạm Y tế, tại cộng đồng, chốt số liệu sau điều tra rà soát; thống nhất số liệu và giao chỉ tiêu chuyển gửi bệnh nhân đến cơ sở điều trị; rà soát trường hợp không xác định; nhập số liệu điều tra phỏng vấn. Giai đoạn 3, tiến hành phân tích, viết báo cáo và cập nhật hệ thống HIV Info. Giai đoạn 4 phổ biến kết quả điều tra rà soát, theo dõi kết quả, hỗ trợ người nhiễm.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần thị Việt Nga - Khoa Truyền thông GDSK