Chiều ngày 22/01/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí  Lâm Văn Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; đồng chí Lê Tiến Cương – Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Trung tâm; đồng chí Phan Thị Thi -Phó Giám đốc Trung tâm – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị.

          Hội nghị đã được nghe các Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021; Báo cáo công tác tài chính năm 2020 và kế hoạch chỉ tiêu kinh phí năm 2021. Đồng thời xây dựng nội quy, quy chế làm việc của đơn vị năm 2021 và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2021; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, …tại đơn vị. Đồng thời tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

        Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; báo cáo kết quả phong trào thi đua; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế, quy định làm việc của đơn vị.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Văn Tuấn, thay mặt Ban lãnh đạo Trung tâm cảm ơn những ý kiến đóng góp cho việc xây dựng và phát triển trung tâm của viên chức, người lao động Trung tâm, đồng thời sẽ tiếp tục cùng với chính quyền, đoàn thể và CBVC-LĐ của đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị CBVC-LĐ năm 2021 đã đề ra; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị, đoàn kết, đồng thuận trong tập thể CBVC-LĐ, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh, toàn diện.

         Thay mặt Công đoàn Trung tâm đồng chí Phan Thị Thi đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký cam kết các danh hiệu thi đua đối với các tổ chức, cá nhân năm 2021. Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 gồm 5 đồng chí.

         Cũng tại Hội nghị, thay mặt Sở Y tế đồng chí Lâm Văn Tuấn đã trao các Bằng khen, Giấy khen của Sở Y tế đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn năm 2020.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Đỗ Thị Phú - TTGDSK