Nhằm chủ động phòng, chống nhiễm giun cho trẻ em, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện thể lực cho học sinh tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh, trong 2 ngày 24-25/10/2019 ngành Y tế phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tẩy giun cho toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 6-11 tuổi trên địa bàn.


                                                                  Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ tổ chức tẩy giun cho học sinh tiểu học trong 2 ngày 24-25/10/2019

Trung tâm Y tế huyện/thành phố có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn cho các Trạm Y tế về chuyên môn kỹ thuật tẩy giun. Tăng cường công tác tuyên truyền tác hại của nhiễm giun sán, biện pháp phòng, chống; cung cấp thông tin về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức uống thuốc tẩy giun trên địa bàn.

Một công tác rất quan trọng đó là tổ chức đăng ký đối tượng. Yêu cầu cha mẹ của các cháu tham gia tẩy giun phải cung cấp đầy đủ các thông tin và đăng ký tẩy giun theo phiếu xin ý kiến mà Trạm Y tế, nhà trường phát cho phu huynh.

Theo kế hoạch, điểm uống thuốc tẩy giun được tổ chức tại trường học đối với các trẻ đị học và tại Trạm Y tế đối với các trẻ không đi học. Tại điểm uống thuốc phải được bố trí theo nguyên tắc một chiều và tối thiểu phải có 03 bàn: Đón tiếp ghi danh sách đối tượng, khám phân loại chỉ định uống thuốc, cho uống thuốc, dặn dò, tư vấn đối tượng. Đồng thời, phải bố trí đầy đủ thuốc tẩy giun, có đủ nước sôi để nguội cho học sinh uống thuốc và cơ số thuốc cấp cứu, chống sốc, có phương tiện để sẵn sàng xử trí, cấp cứu kịp tời các trường hợp phản ứng sau uống thuốc…Lưu ý, tời gian tổ chức tại một điểm uống thuốc tối đa 01 ngày, trường hợp Trường iểu học có khu lẻ ở xa thì tổ chức uống vào ngày thứ 2 nhưng không quá 2 ngày.


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giám sát tẩy giun tại các trường học

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, |Trung tâm Y tế huyện/thành phố thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát trước, trong và sau uống thuốc tẩy giun.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần thị Việt Nga - Khoa Truyền thông GDSK