Thời gian qua, công tác phòng chống dịch tại một số doanh nghiệp trên địa bàn đã cơ bản được quan tâm và thực hiện tốt. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt sau dịp Tết, công nhân, người lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn nên công tác phòng, chống dịch cần được quan tâm hơn nữa. Đề nâng cao kiến thức về phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ quản lý và y tế doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh,  Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các đối tượng là quản lý nhân sự và phụ trách y tế của các doanh nghiệp.Với nội dung tập huấn: Hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.

Các doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh tổ chức xong trong ngày 20/02/2021.

Các doanh nghiệp thuộc các cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố tập huấn xong trước ngày 25/02/2021.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Bích Hợp