Mời các tổ chức, các nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá khẩn cấp các hàng hóa có khả năng cung ứng bao gồm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện phòng hộ cho Trung tâm.

         Chi tiết tại thư mời: THƯ MỜI BG602

           Trân trọng!

Print Friendly

Tác giả bài viết : CDC Bắc Giang