Từ ngày 24/2/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang chuyển địa điểm xét nghiệm Covid -19 có thu phí sang Trung tâm Văn Hoá – Thông tin và Thể thao Thành phố Bắc Giang. Địa chỉ: số 46,  Đường Nghĩa Long, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Địa điểm mới xét nghiệm Covid-19
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm có thu phí cho các đối tượng có nhu cầu bắt đầu từ 17/2/2021. Trước đó khâu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được tiến hành tại trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Việc thay đổi địa chỉ lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 sang một vị trí độc lập nhằm hạn chế sự lây nhiễm chéo, đảm bảo an toàn cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm và người đến làm việc tại đơn vị.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid -19

Print Friendly

Tác giả bài viết : Bích Hợp