Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, nhằm nâng cao công tác an toàn giao thông mới đây Thanh tra Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Thanh tra các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch lái xe; đăng kiểm phương tiện cơ cơ giới và hoạt động vận tải đường bộ.

      Cụ thể: Thanh tra Bộ GTVT đề nghị Thanh tra các tỉnh, thành phố, các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch lái xe; đăng kiểm phương tiện cơ cơ giới và hoạt động vận tải đường bộ. Chủ động xây dựng Kế hoạch cao điểm theo nội dung Văn bản số 6520/BGTVT-ATGT. Tổ chức triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo hiệu quả, tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật tại Văn bản số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19./.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Việt Nga - TTGDSK