Thực hiện công văn số 311/RAI2E-KH ngày 7/10/2019 của Dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin thuộc Bộ Y tế về việc thông báo triển khai hoạt động tập huấn phần mềm eCDS-MMS cho tuyến xã, phường. Ngày 07/11/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức tập huấn thông tin báo cáo sốt rét cho 37 cán bộ y tế tuyến xã, phường thuộc 2 huyện Yên Dũng và Thành phố Bắc Giang.

BS Đồng Thanh Tuyến – Trưởng khoa Sốt rét – Kí sinh trùng côn trùng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập huấn cho học viên tại buổi tập huấn

          Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về hệ thống quản lý, giám sát bệnh truyền nhiễm trực tuyến eCDS-MMS; Tầm quan trọng của việc giám sát ổ bệnh, giám sát ưu tiên trong loại trừ sốt rét; vai trò, trách nhiệm, thời hạn thu thập thông tin trường hợp bệnh; được thực hành ngay trên máy tính về cách thức đăng nhập eCDS-MMS, cách thu thập thông tin báo cáo ca bệnh, điều tra ổ bệnh và nhập thông tin vào hệ thống.Học viên thực hành đăng nhập phần mềm eCDS-MMS

          Thông qua buổi tập huấn sẽ giúp các học viên có thể thực hiện được tốt công tác báo cáo thông qua phần mền quản lý bệnh truyền nhiễm eCDS-MMS để tích hợp vào hệ thống báo cáo chung theo thông tư 54/2015/TT-BYT về báo cáo bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế, giúp cho công tác báo cáo, cập nhật thông tin về trường hợp bệnh được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời.

Các học viên tại buổi tập huấn

          Từ nay đến tháng 03/12/2019, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ tổ chức tiếp 06 lớp tập huấn công tác thông tin báo cáo sốt rét cho 193 cán bộ chịu trách nhiệm về báo cáo thống kê sốt rét trên phần mềm thông tin báo cáo sốt rét eCDS-MMS hiện có tại 193 xã, phường còn lại trong toàn tỉnh.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Đỗ Phú - Khoa TTGDSK